Ilinden - Sofia

Sambo & Judo sports club
Learn more about the club's history

Традиция

Илинден – София е директен продължител на традиците в българското САМБО.

Спортни резултати

Един от водещите клубове по самбо и джудо в страната.

Социална значимост

Занимания с граждани желаещи да практикуват спортовете в клуба, прием и обучение на ученици в 57 спортно училище ” Св. Наум Охридски”.