Позицията на клуб „Илинден София“ по отношение на обвиненията и предстоящите протести

Уважаеми членове на клуб „Илинден София“, С оглед на публикации, излезли на: 13.02.2024 г. – статия във в-к „24 часа“, на фейсбук страницата на 43-то ОУ „Христо Смирненски“ от 18.02.2024 г.; събитие за предстоящ протест на 22.02.2024 г., публикувано отново във фейсбук...