Турнир Олимпия 2012 спортен клуб Илинден – София 1-во място

Турнир Олимпия 2012

Турнир Олимпия 2012 спортен клуб Илинден – София 1-во място

Турнир Олимпия 2012