Юноши старша възраст, Младежи – 1во място Илинден-София

Юноши старша възраст, Младежи – 1во място Илинден-София