Откриваща програма за САМБО на световните игри по бойни изкуства в Пекин.Откриваща програма за САМБО на световните игри по бойни изкуства в Пекин.