K

Купа на Путин 2007. Т. Галямов опитва ключ на крака, след което успешно прави такъв на ръката.

K

Купа на Путин 2007. Т. Галямов опитва ключ на крака, след което успешно прави такъв на ръката.