Филм посветен на 70 годишнината от създаване на спорта САМБО


Филм посветен на 70 годишнината от създаване на спорта САМБО