Успешно завършване на Държавните първенства за 2009г.

1-во място момичета САМБО родени 1997-1999г.

2-ро място момчета САМБО родени 1997-1999г.

2-то място момчета САМБО родени 1995-1996г.Успешно завършване на Държавните първенства за 2009г.

1-во място момичета САМБО родени 1997-1999г.

2-ро място момчета САМБО родени 1997-1999г.

2-то място момчета САМБО родени 1995-1996г.