Благодарение на средствата получени от Държавна Агенция за Младежта и Спорта и Столична Община, спортен клуб "Илинден – София" и район Илинден – София извършиха основен ремонт на спортната зала по САМБО и Джудо.

Ръководството на спортен клуб "Илинден – София", състезатели, ученици, родители и жители на район Илинден – София изказват благодарност за осигурените средства както и на изпълнителите по ремонта – фирма "Витомир ЕООД" и СД "Корект – Йорданов и сие".

Добре дошли на всички които искат да се занимават със спорт !

Благодарение на средствата получени от Държавна Агенция за Младежта и Спорта и Столична Община, спортен клуб "Илинден – София" и район Илинден – София извършиха основен ремонт на спортната зала по САМБО и Джудо.

Ръководството на спортен клуб "Илинден – София", състезатели, ученици, родители и жители на район Илинден – София изказват благодарност за осигурените средства както и на изпълнителите по ремонта – фирма "Витомир ЕООД" и СД "Корект – Йорданов и сие".

Добре дошли на всички които искат да се занимават със спорт !