Предаването на МСАТ "Фитнес Мания" – тема на предаването – бойно САМБО !

 

 

Предаването на МСАТ "Фитнес Мания" – тема на предаването – бойно САМБО !