57 Спортно Училище

Информация за кандидатстване

Клубът има осигурен прием в 57 спортно училище „Св. Наум Охридски“ по спортовете джудо и самбо за учебната 2017 /2018 година, след успешно полагане на приемните изпити по съответния спорт.

За повече информация моля посетете: 57su.com

57 СУ