САМБО - САМозащита Без Оръжие

От 1900 до 1921 година в Русия и бившият вече Съветски съюз е създадена „свободната” борба с дреха за самозащита без оръжие. Заниманията от 1921 в този период от В.А. Спридонов в ново създаващата се държава формират екип, физиология, терминология, и литература определяща предназначението.

САМБО Спорт – Летопис

САМБО – САМозащита Без Оръжие

От 1900 до 1921 година се формира идейно – организационна основа за руска (и съветска) единна система за „самозащита и нападение без оръжие”.

От 1900 до 1921 година в Русия и бившият вече Съветски съюз е създадена „свободната” борба с дреха за самозащита без оръжие. Заниманията от 1921 в този период от В.А. Спридонов в ново създаващата се държава формират” екип, физиология, терминология, и литература определяща предназначението. Център „Динамо – Москва” за подготовка на спортисти, инструктори съдии и т.н. както и демонстративен състезателен процес до 1930г.

От 1930г. До 1936г. В инстута по физкултура в Москва се изучава Джудо от първият руски специалист В.С.Ощепков. Той завършва Кодокан Джудо през 1914г. И до 1917 преподава Джудо във Владивосток.

От 1930г Динамо и ЦДКА до 1936г. Работят и се състезават по приближаваща се програма.

От 1936г. до 1940г. В.А.Спиридонов и учениците негови и на В.С.Ощепков като А.А.Харалампиев, В.П.Волков, Е.М.Чумаков и много други узаконяват чрез решение №633 от 16.02.1938г. за изучаване на САМБО.

От 1945г до 1966г. освен горепосочените специалисти също така и Г.М.Звягинцев, Н.Галковски, Р.Школьников, А.П.Ноле-Кулешов и много други подготвят и извеждат САМБО като международен вид спорт чрез решение на FILA да развива този нов стил борба.

САМБО е създадено от националните видове борба с дреха и самозащита на принципа „от народа”.

От 1966г. го 1984г. FILA заедно с посочените автори – създатели на борбата САМБО и нови специалисти като М.Н. Лукашев, Д.Л.Рудман, Кулон от Франция, Еруеган от Югославия, Тесов от Jecob от Великобритания, Хоримай – Япония, Henson от САЩ, Compte – Испания, M.Pusson и P.Taberna от Франция, M.Clarke от Великобритания; Гаранах от Монголия; Ц.Г. Ценов, Н.А.Делин от България и други развиваха САМБО и провеждаха континентални и Световни пъвества.

От 1984г. САМБОто е отделено в самостоятелна международна федерация -FIAS и се появиха тенденции за развитието на САМБОто като международен спорт със своя неутрална активност. Едната теза е : развитие в света чрез самостоятелна международна федерация с център Москва – тъй като от там е САМБО, както и създателите на на този спорт. Антитезата е чрез FILA отново, която желае да приеме отново САМБО за свой стил борба и спортна дисциплина и да го разпространява по света.

В България

От 1947г. до 1958г. САМозащита Без Оръжие се пренася, като идея в две направления:

  • Приложно-бойно в МВР и в армията
  • Като спортна борба

От 1954г. до 1957г. е пренесено спортното САМБО от Съветския Съюз от Камен Лозанов и други български студенти учили там.

От 1958г. се създава Републиканска Комисия за самостоятелно развитие на борба САМБО. Тя е подструктура на Републиканската Секция по свободна и класическа борба, а от 1973г. е вид стил и борба във Българската Федерация по Борба със САМБО комисия.

От 1992г. е създадена Българска Федерация по САМБО.

От 1965г. до 2007г. има три тенденции за САМБО преподаване и изучаване от треньори, спортисти, съдии и специалисти:

  • самостоятелно преподаване и участие на състезания само по САМБО
  • съвместно изучаване на трениране САМБО и Джудо и участие в състезания
  • борци, джудисти или други състезатели от сродни спортове, трениращи спортно и бойно САМБО и участващи на състезания.

Интересувате се от тренировки по САМБО?