Постижения

Клубни успехи

2012:

 • 30 медала от Държавните първенства по ДЖУДО
 • 60 медала от Държавните първенства по САМБО
 • 2 медала от Държавните първенства по Бойно САМБО

Отборни Джудо

 • Мъже – 2 място
 • Жени – 7 място
 • Младежи до 23г – 1 място
 • Младежи – 1 място
 • Юноши старша възраст – 3 място
 • Девойки старша възраст – 3 място
 • Юноши младша възраст – 5 място
 • Момчета – 3 място

Отборни САМБО

 • Мъже – 1 място
 • Жени – 6 място
 • Младежи до 20г – 1 място
 • Девойки до 20г – 6 място
 • Юноши до 18г – 1 място
 • Юноши младша възраст – 1 място
 • Момчета – 2 място
 • Подрастващи момчета – 2 място
 • Отборно Бойно Самбо
 • Мъже – 6 място

2011:

 • 28 медала от Държавните първенства по ДЖУДО
 • 48 медала от Държавните първенства по САМБО

Отборни Джудо

 • Мъже – 3 място
 • Младежи – 1 място
 • Юноши старша възраст – 2 място
 • Юноши младша възраст – 2 място
 • Момчета – 1 място

Отборни САМБО

 • Мъже – 4 място
 • Младежи до 20г – 1 място
 • Юноши до 18г – 1 място
 • Юноши младша възраст – 1 място
 • Момчета – 8 място
 • Момичета – 4 място
 • Подрастващи момчета – 1 място
 • Подрастващи момичета – 5 място

2010:

 • 24 медала от Държавните първенства по ДЖУДО
 • 59 медала от Държавните първенства по САМБО

Отборни Джудо

 • Мъже – 3 място
 • Младежи – 1 място
 • Юноши старша възраст – 1 място
 • Момчета – 5 място
 • Момичета – 3 място

Отборни САМБО

 • Мъже – 3 място
 • Жени – 6 място
 • Младежи до 20г – 1 място
 • Юноши до 18г – 1 място
 • Девойки до 18г – 5 място
 • Юноши младша възраст – 1 място
 • Девойки младша възраст – 7 място
 • Момчета – 1 място
 • Момичета – 5 място
 • Подрастващи момчета – 2 място
 • Подрастващи момичета – 1 място

2009:

 • 28 медала от Държавните първенства по ДЖУДО
 • 61 медала от Държавните първенства по САМБО

Отборни Джудо

През 2009 не са провеждани Държавни отборни първенства по Джудо.

Отборни САМБО

 • Мъже – 3 място
 • Жени – 9 място
 • Младежи до 20г – 3 място
 • Девойки до 20г – 9 място
 • Юноши до 18г – 2 място
 • Девойки до 18г – 2 място
 • Юноши младша възраст – 2 място
 • Девойки младша възраст – 4 място
 • Момчета – 4 място

2008:

 • 28 медала от Държавните първенства по ДЖУДО
 • 55 медала от Държавните първенства по САМБО

Отборни Джудо

През 2008 не са провеждани Държавни отборни първенства по Джудо.

Отборни САМБО

 • Мъже – 4 място
 • Жени – 4 място
 • Младежи до 20г – 2 място
 • Девойки до 20г – 3 място
 • Юноши до 18г – 2 място
 • Девойки до 18г – 4 място
 • Юноши младша възраст – 1 място
 • Девойки младша възраст – 5 място
 • Момичета младша възраст – 8 място

2007:

 • 30 медала от Държавните първенства по ДЖУДО
 • 70 медала от Държавните първенства по САМБО

Отборни Джудо

 • Джудо
 • Младежи – 2 място
 • Девойки – 3 място
 • Мъже – 3 място
 • Девойки старша – 2 място

Отборни САМБО

 • Юн. младша възраст – 2 място
 • Юн. старша възраст – 2 място
 • Младежи – 3 място
 • Мъже 3 място

2006:

Индивидуални постижения на състезатели от спортен клуб „Илинден – София“

 

 • 34 медала от Държавните първенства по ДЖУДО
 • 80 медала от Държавните първенства по САМБО

Отборни Джудо

 • Мъже – 1-во място
 • Младежи – 3-то място
 • Юноши до 18 години – 2-ро място
 • Юноши младша възраст – 1-во място

Отборни САМБО

 • Mъже – 2-ро място
 • Младежи – 2-ро място
 • Юноши младша възраст – 3-то място

2005:

Индивидуални постижения на състезатели от спортен клуб „Илинден – София“

 

 • 48 медала от Държавните първенства по ДЖУДО
 • 60 медала от Държавните първенства по САМБО

Отборни Джудо

 • Мъже – 2-ро място
 • Младежи – 2-ро място

Отборни САМБО

 • Мъже – 2-ро място
 • Младежи – 3-то място
 • Юноши до 18 години – 3-то място